Teleskopske platforme od 16 do 43m

Teleskopska struktura im omogućava pravo i direktno podizanje što ih čini lakim za upotrebu.

Imaju najveći dohvat i mogu da dohvate najviše radne prostore u odnosu na sve platforme.

Teleskopska platforma radi na najtvrđoj podlozi, zahvaljujući sjajnom prilagođavanju svim terenima.

Sa proporcionalnim i simultanim pokretima, pružaju visok nivo konfora i bezbednosti u radu.

Teleskopske platforme od 16 do 43m