Pune gume

Osnovna razlika između CAMSO punih guma i konkurencije je visoki sadržaj prirodnog kaučuka, bez kojeg nije moguće napraviti visokokvalitetnu gumu. Veštačkim kaučukom dobija se jeftin proizvod, sa daleko lošijim karakteristikama i višestruko kraćim vekom trajanja i nemogućnošću rada u 2 i više smena, zbog termalne eksplozije.

CAMSO pune gume proizvode se u zemljama vodećim u proizvodnji prirodnog kaučuka: Šri Lanci i Vijetnamu.

Sve pune gume, dele se na proizvode sa dvoslojnom i troslojnom konstrukcijom. Dvoslojni su namenjeni lakšem intenzitetu rada, koji se odvija u 1-1,5 smeni. Troslojne gume su namenjene za srednji i visoki intenzitet rada (u 2 i 3 smene). Puna guma je složena po svojoj konstrukciji i važno je da se poštuje preporuka proizvođača oko primena. U protivnom dolazi do termalne eksplozije gume, za koju proizvođač ne snosi odgovornost. Tom prilikom može doći do incidenta sa prevrtanjem tereta i ozbiljnih povreda.

Troslojna konstrukcija pune gume sastoji se iz:

Karkase-kostura gume, koji ima u osnovi čeličnu konstrukciju i daje kompaktan oblik i stabilnost. Od kvaliteta karkase zavisi kvalitet gume
Srednjeg-amortizacionog, mekanog sloja, koji pruža ne samo komfor u radu, već smanjuje i akumuliranje toplote koja nastaje usled trenja i uslovljeno je brzinom kretanja, podlogom, težinom…
Potrošnog-završnog sloja gume, gde se nalaze kramponi i šara gume prilagođena podlozi i intenzitetu rada. Ovaj sloj je bočno obeležen indikatorom potrošnje gume, koji služi da ukaže na pravovremenu zamenu. Ukoliko se potpuno potroši gazeći i pređe se na srednji sloj, može da dođe do oštećenja trapa viljuškara, jer sposobnost amortizovanja viljuškara čine gume, pošto nema amortizere.
Imajući u vidu velike težine sa kojima rade, gume trpe velike pritiske i kvalitetna guma utiče na veliki broj faktora u radu viljuškara: kvalitet trakcije (prianjanja gume na podlogu i prenosa), stabilnosti, kočenja, komfora, potrošnje goriva…

Troslojna konstrukcija (MAGNUM i XTREME) je superiorna u smislu veka trajanja gume (bar dvostruko je duži), daleko je manje vibracija, što snižava troškove održavanja, pruža veći komfor rukovaocu, omogućava veću prosečnu brzinu, a time i veću produktivnost, daleko je isplativija po radnom satu.

Dvoslojna konstrukcija pune gume jednostavnija je i jeftinija i sastoji se iz karkase i potrošnog-završnog sloja. Ove gume namenjene se za umereni intenzitet rada u 1 do 1,5 smene, u zavisnosti od brenda.