OTR gume

Postoji više različitih vrsta OTR guma i veliki broj šara koje sa različitim primenama.

Izbor guma je jedan od najvažnijih faktora za životni vek gume. Izborom prave gumeznačajno se produžava živorni vek gume i smanjuju se operativni troškovi vozila.

MAGNA TYRES GROUP nudi široku paletu guma sa brojnim različitim šarama, koji svi pružaju benefit za rad različitih mašina u različitim uslovima rada.

Prema asocijaciji za gume i felne (TRA), postoje 3 opšte klasifikacije dubine šare za OTR gume, regularna, duboka i ekstra duboka šara. Duboka i ekstra duboka šara su 1,5 i 2,5 puta deblje nego regularna šara. Deblja šara pruža bolji otpor na sečenje i sporije se troši.

Iako je guma sa debljom šarom otpornija na bušenje i ima duži vek trajanja, one akumuliraju više toplote i dolazi do većeg zagrevanja gume. U skladu sa tim radni uslovi guma sa dubljom šarom treba
meriti intenzitet rada, kako bi se izbegla separacija gume i druge štete nastale usled zagrevanja.

Duboka i ekstra duboka šara na gumama imaju skoro isti spoljni prečnik, koji je veći u odnosu na obične šare na gumama. Kada se vrši zamena guma sa normalnom šarom, gumama sa dubokom ili ekstra dubokom šarom, treba uzeti u obzir da je veći spoljni prečnik gume sa dubljom šarom.

CEO KATALOG »

OTR gume