Makazaste platforme od 8 do 18m

Sa svojim velikim korpama, makaze imaju najveći kapacitet utovara od svih vrsta radinih platformi.

Do 3 radnika mogu da se podignu na visinu kako bi završili i najzahtevnije poslove.

Sa ravnim,vertikalnim podizanjem, veoma su lagane za upotrebu.

Ekstremno fleksibilne, elektro makaze nude više kompaktne dimenzije u odnosu na dizel mašine, imaju mogućnost da rade spolja i unutra.

Makazaste platforme od 8 do 18m