Horizontalne prese

Potpuno automatizovane horizontalne balirke rešavaju probleme centralizovanih velikih upravljanja otpadima u mnogim biznisima, koji proizvode velike količine reciklažnog papira i plastične ambalaže.Naše balirke brzo minimiziraju otpadadni materijal,na ekonomičan način,kako bi pomogli da se unapredi interna logistika. Proces baliranjaje potpuno automatizovan, iako je moguće raditi na horizontlnoj balirci i u manuelnom modu.

Naš pouzdani sistem je dizajniran za kontinuirano ubacivanje materijala i automatsko vertikalno ili horizontalno vezivanje sa prilagodljivom žicom za dobijanje optimalne bale. Veličina bala je takva da se mogu prodati direktno industrijama koje obrađuju papir i plastiku. Dostupan je širok izbor sistema ubacivanja otpada: ručni, vazdušni i konvejerima. Baleri se lako mogu opremiti šredrima, presama za boce, potrošnim materijalom,čistilicom i različitim vrstama rezervoara.

Horizontalne prese