Elektro zglobne platforme od 12 do 20m

Ekstremno fleksibilni, zglobni bumovi opremljeni su zglobnim nastvkom sa središnjim osloncem, koji
im daje mogućnost da pređu preko prepreke, kako bi dohvatili najzahtevinije radno okruženje.

Elektro zglobni bumovi mogu da rade kako unutra, tak i napolju bez emisije. Dodatno PULSEO
modeli nude izvanredne mogućnosti rada na teškim terenima u najtežim uslovima rada. Sa radnom
visinom od 12 do 21 metra, artikulisane zglobne mašine završiće sve vrste poslova održavanja,
instalacija, orezivanja…

Elektro zglobne platforme od 12 do 20m