Elektro makaze od 8 do 14m

Sa svojim velikim korpama, makazaste platforme imaju najviši utovarni kapacitet od svih tipova radnih platformi. Do 3 radnika mogu da se popnu da rade najzahtevnije poslove na visini.

Standardni produžeci korpe platformi pružaju više radnog prostora i dodatni dohvat. Sa ravnim, vertikalnim podizanjem veoma su lagane za upotrebu. Ekstremno fleksibilne, elektro makaze nude više compact dimenzija u odnosu na dizel mašine i imaju mogućnost da rade kako napolju, tako i unutra.

Compact za uske prostore, tiha elektro mašina za unutrašnju upotrebu, utovarni kapacitet korpe makazastih platformi od 230 do 700 kg i i širok dijapazon radnih visina od 8 do 14 metara.

Elektro makaze od 8 do 14m