Drobilice

Naš šreder, radi efektivno sa kartonskim kutijama, plastičnim pakovanjima, drvenom ambalažom, staklom, limenkama i mešanim otpadom i smanjuje zapreminu otpada do 90%. Snžna i robusna mašina, koja je ujedno i veoma bezbedna, jednostavna za održavanje i čišćenje.

Opremljena je motorom sa brzinama, mobilnim noževima izrađenim od tretiranog čelika, optimalnim za sabijanje otpada i dugoročnim životnim vekom mašina. Brojni adapteri su dostupni.

Šredirani materijal sakuplja se u 2 do 4 kotura, kapaciteta 240-1100 L.

Optimalna je za:
Kartonske kutije, plastična pakovanja, drvene sanduke, staklo, limenke i mešan opšti otpad.

Korisnici:
Kafići, hoteli, restorani, kantine i bolnice.