Dizel zglobne platforme od 16 do 41m

Ekstremno fleksibilni, zglobni bumovi, opremljeni su zglobnom rukom,koja može da se izvuče i pređe
preko svih prepreka, kako bi zadovoljio uslove rada u najizazovnijem radnom okruženju. Oni mogu
da rade u manjem prostoru nego teleskopski bumovi.

Zglobna dizel mašina radi na svakom neravnom terenu, zahvaljujući njihovim izuzetnim mogućnostima rada na svim terenima, rade na visinama od 16 do 41.5 metara, zglobni bumovi rade u svim poslovima održavanja, instalacija i orezivanja…sa proporcionalnim i simultanim pokretima, pružaju visok nivo komfora i bezbednosti u radu.

Dizel zglobne platforme od 16 do 41m