CAMSO agri gusenice

CAMSO AGRI GUSENICE: Tržišni segment gde je CAMSO prisutan sa 20% svetskog tržišta. Ovde spadaju CAMSO GUSENICE i CAMSO SISTEMI NA GUSENICAMA koji povećavaju mobilnost i pokretljivost i smanjuju pritisak mašina na zemljište. Na taj način, CAMSO GUSENICE od pripreme njive, do žetve i transporta letine daju svoj doprinos da rad bude što efikasniji, a istovremeno utiče na sniženje operativnih troškova rada.